Följande villkor och regler gäller vid hyra av släp från JO-släp i Växjö. Genom att boka en släpvagn accepterar du dessa villkor.

Allmänt
Utrustning får brukas endast av kunden för dennes räkning. För brukande utom Sveriges gränser krävs medgivande och skriftligt tillstånd från uthyraren. Kund är ansvarig för att gällande parkeringsbestämmelser följs, då denne svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter. Vänligen kontrollera släpvagnen innan den körs ut i trafiken och omgående rapportera eventuella skador till uthyraren, annars finns risken att du får stå för skador som du ej medverkat till.

Kunden svarar för all skada som orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet. Kunden ansvarar för att städa ur släpen innan lämning sker.

Försäkringsvillkor
Det är dragbilens egen bilförsäkring (trafik) som täcker för vållande av skador på andra part, om ni är vållande till en olycka och ni inte innehar vagnskadeförsäkring på er bil får hyrestagaren stå för kostnader för uppkomna skador. Hyrestagarens självrisk gentemot uthyraren är 3000:- per skada. Hyrestagaren friskrivs ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppkommit genom vårdslöshet eller slarv, t.ex att stödhjul/ben inte fällts upp.

Återlämning
Hyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtas, på Kvarnvägen i Växjö. Vid återlämnande av förhyrd utrustning senare än överenskommen tidpunkt för återlämnandet utan uthyrarens medgivande, så äger uthyraren rätt att debitera hyresersättning. Innan släpvagnen lämnas tillbaka ska den städas ur ordentligt och golvet ska sopas.

Haveri
Haveri som uppstår under hyrestiden står hyrestagare själv för, exempel på detta är bl.a punktering, olycka, skadegörelse. Om hyrestagaren råkar ut för punktering så debiteras kunden för arbetet/punkteringen för originaldäcket och det eventuella reservhjulet som behövs lånas.

Avbokning
Vi önskar att avbokning meddelas i god tid innan bokad hyresperiod.

Mått och vikter specifikation
Mått och vikter kan variera, måtten eller lastvikterna är viktiga, det är ditt eget ansvar att kontrollera så att ekipaget är godkänt att dra med din bil och körkortsbehörighet. Använd gärna nedanstående kalkylator…

Får min bil dra släpet? Det kan du ta reda på med Transportstyrelsens släpvagnskalkylator »